•  

  Pedagogickí zamestnanci:

  Mgr. Zuzana Michaleková - riaditeľka MŠ

  Mgr. Katarína Rosincová - triedna učiteľka

  Bc. Veronika Kováčová

  Mgr. Jana Strelcová - triedna učiteľka

  Mgr. Daria Sedláček 

  Ivana Vlková- triedna učiteľka

  Alexandra Kurinová

   

  Mgr. Nikoleta Gódányová - triedna učiteľka

  PaedDr. Erika Holásková

   

  pomáhajú nám:

  Mgr. Karina Špacír 

   školská psychologička

   

  Mgr. Veronika Krišová 

   školská špeciálna pedagogička

   

  Nina Fábryová

   pedagogická asistentka

   

  o čistotu sa starajú:

                         Tánička

  Danka

  Monika

   

  o naše brušká sa starajú:

  Eva Černá - vedúca školskej jedálne

  Klaudia a pani kuchárky