•  

  Pedagogickí zamestnanci:

  Mgr. Zuzana Michaleková - riaditeľka MŠ

  Mgr. Katarína Rosincová - triedna učiteľka

   

  Ivana Vlková- triedna učiteľka

  Alexandra Kurinová

  Mgr. Jana Strelcová - triedna učiteľka

  Vlasta Deyerová

   

  Mgr. Nikoleta Gódányová - triedna učiteľka

  PaedDr. Erika Holásková

  Bc. Veronika Kováčová

   

  pomáhajú nám:

  Mgr. Karina Špacír 

   školská psychologička

   

   Mgr. Paulína Pavlendová

  školská špeciálna pedagogička

   

   

   Sofia Schneidlerová

  pedagogická asistentka

   

  o čistotu sa starajú:

                       Monika

  Zdenka

   

  o naše brušká sa starajú:

  Eva Černá - vedúca školskej jedálne

  Klaudia a pani kuchárky