• Občianske združenie Vodníček Rodičovské združenie pri materskej školy Tupolevova 20

   Predsedníčka: P. Tóth

   Podpredseda: R. Bratinka

   Hospodár: P. Hoffman

   Členovia: K. Škriniarova

                    M. Schlosser

                    M.  Blaško

                    P. Marič

                    M. Uhríková

                    P. Garček

    

   Príspevok do Rodičovského združenia Vodníček

   IBAN SK 72 0200 0000 0038 1950 5959

   Do poznámky uveďte meno dieťaťa a triedu.

   Stanovy_OZ_Vodnicek_RZ_pri_MS.pdf