• Kurzy

  •  

   Naša materská škola sa snaží poskytovať deťom čo najrozmanitejšiu škálu aktivít. Všetky aktivity sa realizujú pod vedením našich skúsených pedagógov a spolupracujúcich odborníkov z príslušnej oblasti.

   • Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina - prebieha v predškolských triedach dvakrát do týždňa

    

   • Športové kurzy (len pre staršie deti):

                 - jeseň: kurz korčuľovania

                   - zime: kurz lyžovania

                   - na jar: kurz plávania