• Víťazné projekty 2021/2022 a 2022/2023

    

   "MAMI, OCI, BABKA, DEDKO, NAUČÍM SA S VAMI VŠETKO" 

   Od mája 2023 do konca novembra 2023 prebieha v našej škôlke projekt: „Mami, oci, babka, dedko, naučím sa s Vami všetko. “ Tento projekt je realizovaný s finančnou podporou mestskej časti Bratislava – Petržalka. Poskytnuté finančné prostriedky sme použili na zabezpečenie materiálovo technického vybavenia a na realizáciu aktivít:

   • Výsadba vzrastlých stromov na škôlkarskom ihrisku
   •  Sadenie spolu so starými rodičmi, petržalskými dôchodcami a rodičmi
   • Vytvorenie exteriérovej tabule na stene školy
   • Rozšírenie exteriérovej učebne – postavenie skladu pre pomôcky
   • Vzdelávacie aktivity s inštitútom aplikovanej ekológie – Daphne

   Hlavnou myšlienkou projektu je vzájomná výmena vedomostí, skúseností a zručností troch generácií pri realizácii spoločného cieľa - budovaní exteriérovej učebne a starostlivosti o školskú záhradku. Rovnako dôležitou súčasťou projektu je upevňovanie rodinných a komunitných vzťahov s dôrazom na empatiu a úctu k staršej generácii, ktorá má nastupujúcej generácii stále čo ponúknuť. 

              

    

   NAŠE MESTO 2023

   Aj napriek zlému počasiu sa naša škôlka aj tento rok dňa 9.6.2023 zapojila do najväčšej akcie firemného dobrovoľníctva #nasemesto, ktorú každý rok organizuje Nadácia Pontis.

   Na pomoc s aktivitami nám prišlo 43 dobrovoľníkov zo spoločností Slovenská záručná a rozvojová banka, IBM a Kyndryl Services Slovensko spol. s r.o.

   S koordináciou dobrovoľníkov nám pomáhali pani riaditeľka Zuzka a pani Vachálková.

   Zlé počasie v priebehu celého týždňa pred akciou nám trochu zmenilo plány, ale dobrovoľnícku akciu sme aj napriek zlému počasiu zrealizovali, avšak s úplne inými aktivitami ako sme pôvodne plánovali. Preto ďakujeme aj pánovi Hoffmanovi a Maričovi, ktorí zabezpečili nákup záhradného domčeka, štrku a dlažby ráno pred brigádou.

   Dobrovoľníci nám pomáhali zoškrabávať a odstraňovať zničenú a opadávajúcu omietku vonkajšej steny telocvične, ktorú deti budú po úprave využívať na maľovanie, kreslenie a čarbanice.

   Dobrovoľníci sa venovali aj odstráneniu smetí, nánosov lístia a buriny pri a v pneumatikách, kt. rástla v betónovom múriku na dopravnom ihrisku. Odstránenú burinu odnášali do kompostéra, a keď sa zaplnil, tak nám pomohli s postavením nového kompostéra.

   Dobrovoľníci sa venovali aj čisteniu a renovácii bosonohého chodníka. Natierali lazúrou drevené diely nového záhradného domčeka, ktorý bude slúžiť ako sklad hračiek a pomôcok na škôlkárskom ihrisku.

   Dobrovoľníci nám pomáhali vykopať základy pod dlažbu a s vysypaním a vyrovnaním štrku pod dlažbu na ktorej bude stáť nový záhradný domček.

   V ten istý deň sa konala aj poobede brigáda spolu s rodičmi, kde nám rodičia taktiež pomáhali s ďalším natieraním dielov záhradného domčeka, dosypaním štrku a položením dlažby pod záhradný domček.

   Všetkým veľmi pekne ďakujeme za pomoc.

           

    

   DIGITÁLNE TECHNOLÓGIE V MŠ

   Od júna 2022 do konca novembra 2022 sa realizuje v našej škôlke projekt DIGITÁLNE TECHNOLÓGIE V MŠ. Tento projekt je realizovaný s finančnou podporou mestskej časti Bratislava-Petržalka. Poskytnuté finančné prostriedky v hodnote 800 EUR sme použili na nákup edukačných pomôcok podporujúcich rozvoj matematického a logického myslenia detí a rozvoj digitálnych zručností. Zakúpili sme edukačný softvér na interaktívnu tabuľu, pomocou ktorého môžu deti riešiť úlohy myšiaka Bonifáca a kresliaci program, pomocou ktorého môžu deti vytvoriť svoj vlastný výkres, pričom svoj výtvor môžu obohatiť využitím rôznych nástrojov, ktoré pri tradičnom kreslení neexistujú. Kúpili sme aj programovateľné hračky Bee-bot s podložkami a príslušenstvom, ktoré slúžia na výučbu základov programovania, informatiky a matematiky. Zakúpili sme aj kódovanú pohybovú hru a iné programovateľné hračky ako Botley robota, robotickú myš, mobota Fetch a hovoriace štipce. Všetky tieto digitálne pomôcky pomáhajú preniesť dieťa do sveta hier, pohybových aktivít i interaktívnej výučby tematických okruhov školského vzdelávacieho programu. Deti a ich pani učiteľky majú veľkú radosť z nových učebných pomôcok, ktoré určite budú využívať aj po skončení tohto projektu. Ján Hrčka - PRE Petržalku ďakujeme, že z množstva dotačných projektov ste sa rozhodli podporiť aj ten náš a že pomáhate, aby naše deti mali možnosť rozvíjať svoje technické zručnosti a získavali tak digitálne kompetencie.

            

    

   ROZVOJ MATEMATICKÉHO A LOGICKÉHO MYSLENIA

   Od mája 2022 do konca októbra 2022 sa v našej škôlke vďaka zamestnaneckému grantovému programu spoločnosti Dell Technologies a Nadačnému fondu Dell v Nadácii Pontis realizuje projekt ROZVOJ MATEMATICKÉHO A LOGICKÉHO MYSLENIA.

   Projekt kladie dôraz, aby sa deti učili vlastnou skúsenosťou, prostredníctvom vlastného zážitku a budovali si predčitateľskú gramotnosť, vzťah k matematike, logike, k základom programovania a zoznámili sa s digitálnymi technológiami.

   Poskytnuté finančné prostriedky v hodnote 2000 EUR sme použili na zabezpečenie materiálovo technického vybavenia na realizáciu aktivít:

   - využívanie edukačného softvéru na interaktívnej tabuli

   - Numicon: pomôcka pre rozvoj matematického a logického myslenia

   - Lego a stavebnice: využitie všestrannosti a multifunkcie stavebníc a to nielen na konštruovanie.

   - Programovateľné hračky ako nástroj pre výučbu základov programovania, programovacích jazykov, informatiky a matematiky pre deti z MŠ.

          

   NADÁCIA PONTIS - NAŠE MESTO 2022

   V piatok 17. júna sme sa zapojili do najväčšej akcie firemného dobrovoľníctva #nasemesto ktorú každý rok organizuje Nadácia Pontis.

   Dobrovoľníci zo spoločností Clarios Slovakia spol. s r.o. a EOS KSI Slovensko, s.r.o. nám prišli pomôcť skrášliť naše ihrisko v MŠ Tupolevova. Venovali sa natieraniu plotu, maľovaniu skákacích aktivít na chodníky a natieraniu drevených prvkov na škôlkárskom ihrisku a stihli toho naozaj veľa. Postavili a natreli nový záhon, upevnili do neho fóliu a nasypali hlinu. Pomohli nám zrenovovať najstarší záhon, vymeniť v ňom fóliu, premiestniť ho a naplniť hlinou. Natreli aj ďalšie dva záhony, altánok, lanový mostík, pneudráhu, paletovú vertikálnu stenu, ďalšie palety, autíčkovú lavičku, loďku, palisády pri ríbezlách, betónový kvetináč pri ríbezlách a vyčistili a natreli bosonohý chodník. Ďakujeme za pomoc všetkým dobrovoľníkom a koordinátorom – pani učiteľke Ivke, Katke, pánovi Hoffmanovi a pani Vachálkovej s malým fotografom Jurkom z triedy Lienky. Aj v sobotu bola minibrigáda na ktorej sa postavila natretá loďka. Za pomoc ďakujeme pani učiteľke Ivke s rodinou a Vachálkovcom.

        

    

    

   PROJEKT VERTIKÁLNA ZELENÁ STENA

   Vďaka zamestnaneckému grantu a finančnej podpore 1000 EUR z Nadácie Tatra Banky, dobrovoľníkom z Tatra Banky a rodičom detí z materskej školy Tupolevova 20, ktorí pomáhali na niekoľkých dobrovoľníckych akciách sa nám v roku 2021 podarilo dotvoriť záhradu, ktorá učí deti. Rozšírili sme priestor, ktorý je využívaný deťmi na sadenie a učenie detí starostlivosti o rastlinky. Zhotovili sme vertikálnu zelenú stenu a ukázali deťom iný spôsob sadenia. Efektívne sme využili malý priestor a zároveň získali veľkú plochu na ďalšie sadenie zelene. Finančné prostriedky z grantu sme použili na zakúpenie paliet, materiálu potrebného na prerobenie paliet na kochlíky, na zakúpenie materiálu na upevnenie paliet, zeminy a sadeníc.

   Zrealizovanie projektu si vyžiadalo viac dobrovoľníckych akcií.

   V priebehu mesiaca jún sme zorganizovali 2 brigády za účasti dobrovoľníkov z Tatra Banky a rodičov detí z materskej školy Tupolevova.

   V októbri sme zrealizovali 2 brigády za účasti rodičov detí z materskej školy Tupolevova.

   Následne časť projektu - sadenie a staranie sa o rastliny zrealizovali pani učiteľky spoločne s deťmi.

   Na prvých 2 brigádach dobrovoľníci pomáhali s prerábaním paliet na kochlíky, ich brúsením a natieraním lazúry.

   Následne sa nám projekt trochu skomplikoval, keďže celé leto bola naša škôlka zavretá a s realizáciou projektu sme mohli prokračovať až na začiatku ďalšieho školského roka. Pri pokračovní realizácie projektu sme na jeseň počas tretej brigády zistili, že stena telocvične na ktorú sme pôvodne chceli upevniť palety je úplne z iného materiálu a v hĺbke asi 5 cm pod omietkou bola široká vrstva polystyrénu, ktorá by nám váhu paliet neuniesla, a tak sme museli vertikálnu stenu upevniť na iné miesto. Na poslednej brigáde sme palety upevnili o plot o dĺžke cca 32 metrov. Palety sme predpripravili aj na sadenie s vrstvou hliny a presadili do nich zopár rastlín, ktoré si deti vysadili v júni.

   Následne pani učiteľky zasadili spolu s deťmi do paliet mrazuvzdorné vresy, ktoré vydržali celú jeseň a zdá sa že zvládajú aj zimu.

   Vytvorili sme tak vertikálnu zelenú stenu, ktorá je viditeľná aj pre okoloidúcich susedov, ktorí bývajú v dome popri škôlke.

   Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, rodičom, pani učiteľkám aj deťom, ktoré sa aktívne zapájali pri realizácii projektu.

   OZ Vodníček Rodičovské združenie pri materskej škole Tupolevova 20

        

    

   S Vodníčkom spoznávaj svet

   Od mája 2021 do konca novembra 2021 sa vďaka podpore MČ Petržalka v našej škôlke realizoval projekt "S Vodníčkom spoznávaj svet" na ktorý sme dostali dotáciu od poslancov MČ Bratislava-Pertžalka v celkovej sume 4565 EUR. Peňažné prostriedky boli použité na zakúpenie množstva edukačných hračiek a didaktických pomôcok z oblastí:

   - Bádanie v prírode o prírode,

   - Malý vodný svet,

   - Senzorické pomôcky a pozorovanie,

   - Hmat a zrak,

   - Skúmanie a experimentovanie

   Vďaka nový pomôckam sa nám podarilo:

   - Rozvíjať u detí environmentálne cítenie.

   - Podporovať rozvíjanie prírodovednej gramotnosti, rozumieť niektorým zákonitostiam prírody.

   - Utvárať a rozvíjať u detí elementárne postoje ochrany prírody a životného prostredia.

   - Rozvíjať a podporovať schopnosť detí kooperovať v skupine.

   - Rozvíjať samostatnosť, zdravé sebavedomie, sebaistou a tvorivosť detí.

   „Tento projekt finančne podporila Mestská časť Bratislava Petržalka – miesto kde to žije“.

   Ďakujeme MČ Bratislava- Petržalka za podporu nášho projektu.

   OZ Vodníček Rodičovské združenie pri materskej škole Tupolevova 20

          

  • Víťazné projekty 2020/2021

   Projekt EKO-UČEBŇA 

   Vďaka finančnej podpore z Nadácie Volkswagen Slovakia a grantovému programu Projekty zamestnancov sme získali grant v hodnote 2500 EUR a v roku 2021 sa nám podarilo na škôlkárskom ihrisku MŠ Tupolevova vybudovať altánok so stolom a lavicami a vznikla tak učebňa v exteriéri, ktorá slúži deťom na všetky ekologické a environmentálne vzdelávacie aktivity ako aj pre čo najautentickejšie využívanie zážitkového učenia.
   Vďaka altánku sa edukačné aktivity mohli presunúť von a deti tak trávili viac času na čerstvom vzduchu v spojení s prírodou. Učili sa o prírode v prírode, bádali, skúmali a vlastným zážitkom sa vzdelávali. Altánok bol aktívne využívaný nielen počas teplých dní, kedy sa v ňom deti mohli ukryť pred slnečnými lúčmi, ale aj na jeseň pri rôznych aktivitách.
   V altánku sa deti hrali tématické EKO-spoločenské hry ako napr. správne triediť odpad, či šetriť vodu. Pod mikroskopmi študovali listy, kvety, rozoberali zeleninu, skúmali ovocie, z čoho sa skladá dužina, či šupka. Odchytávali dážďovky, mravce, pavúky a pozorovali ich lupami.
   Pri realizácii projektu nám opäť pomáhali rodičia detí z materskej školy, ktorí na dobrovoľníckej akcii pomáhali s predprípravou terénu a položením dlažby na ktorej je postavený altánok. Rovnako na tej istej brigáde pomohli s dokončením dreveného domčeku a postavením regálov v ktorých sú uložené boxy s edukačnými pomôckami, ktoré sa nám podarilo získať aj z prostriedkov tohto grantu.
   Ďakujeme Nadácii Volkswagen, dobrovoľníkom a aj pani učiteľkám, ktoré pomáhali pri realizácii projektu.
   OZ Vodníček Rodičovské združenie pri materskej škole Tupolevova 20

              

    

   Nadácia Pontis

   Aj tento rok sme sa zapojili do najväčšej akcie firemného dobrovoľníctva #nasemesto, ktorú organizuje Nadácia Pontis. Vďaka dobrovoľníkom z firmy Philip Morris Slovakia sa môžeme tešiť vymaľovanému plotu na škôlkárskom ihrisku. Veríme, že sa vám nová tmavo - svetlo zelená farba páči. Dobrovoľníci tiež položili dlažbu a postavili drevený domček na hračky. 

       

    

   Projekt NAŠE MESTO 2020 - Vymaľujme dopravné ihrisko pre deti z MŠ Tupolevova

   Ďakujeme dobrovoľníkom z firmy ATOS IT Solutions & Services, ktorí prišli dňa 18.9.2020 skrášliť naše dopravné ihrisko v areáli ZŠ a MŠ Tupolevova 20.

   Dobrovoľníci vyčistili okolie dopravného ihriska, odstránili nános lístia a buriny pri pneumatikách, odmastili a namaľovali pneumatiky veselými farbami a premaľovali a domaľovali biele čiary dopravného značenia.

   Vďaka patrí aj koordinátorkam - pani riaditeľke Zuzke a pani učiteľke Ivke a samozrejme aj Nadácia Pontis za zorganizovanie najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva, do ktorého sa  celkovo zapojilo viac ako 3500 dobrovoľníkov na rôznych miestach po celom Slovensku. Vďaka akcii #NaseMesto naše dopravné ihrisko ožilo a doslova žiari.

      

  • Víťazné projekty 2019/2020

   Projekt "Remeslo má zlaté dno"

   Ďakujeme MČ Bratislava- Petržalka za podporu nášho projektu „Remeslo má zlaté dno“.

   Remesiel je veľmi veľa, ale remeselníkov je čoraz menej. Preto hlavným cieľom nášho projektu  „Remeslo má zlaté dno“ bolo zoznámiť deti z materskej školy Tupolevova 20 s remeslami najrôznejšieho druhu.

   Do tried sme zakúpili potrebný materiál a pomôcky, tak aby si deti priamo v triedach za asistencie pani učiteliek mohli vyskúšať remeslá ako hrnčiarstvo, tkáčstvo, mydlárstvo a sviečkárstvo.

   Predškoláci sa na hračkárskom hrnčiarskom kruhu snažili vyrobiť vlastný tanierik, misku či vázičku. Tie si neskôr maľovali a zdobili podľa vlastnej fantázie.

   V strednej triede v Žabkách poňali hrnčiarstvo ako tímovú spoluprácu. Spoločne vyrábali z hliny košík a k tomu rôzne zeleniny,  ktoré si neskôr namaľovali.

   Najmenšie Lienočky si pri hrnčiarstve zažili kopec zábavy. Hlavne keď zistili, že ak dajú hlinu na kraj točiaceho kruhu, tak tá rýchlo odletí. Tipnite si ako vyzerala trieda po ich tvorení.

   Tkáčstvo malo najväčší úspech v predškolských triedach v Sovičkách a Motýlikoch nielen u dievčat, ale aj u chlapcov. Z vlny si na tkáčskych stavoch skúšali z vlny tkať.

   Z výroby mydielok boli nadšené všetky deti. Deti pomáhali do roztopenej mydlovej hmoty nakvapkať farbu a vôňu. Prestriedavali sa pri miešaní a nalievaní do silikónových formičiek a potom s úžasom sledovali, ako ich mydielka stuhnú a tešili sa z ich výsledku.

   Výrobu točených sviečok z plátov z včelieho vosku si vyskúšali zatiaľ iba Lienočky, ale na túto aktivitu sa môžu tešiť aj deti z iných tried, hneď ako prídu doobjednané knôty.

   Sme radi, keď prostredníctvom hier a zážitkov môžeme podporovať v deťoch dôveru v ich vlastné schopnosti, rozvíjame ich tvorivosť, kreativitu ale aj tímovú spoluprácu.

   Vďaka tomuto projektu si deti zažili a určite ešte aj zažijú kopec zábavy a teší nás, že zakúpený materiál a pomôcky budeme môcť v škôlke využívať aj naďalej pri tvorivej činnosti detí.

   „Tento projekt finančne podporila Mestská časť Bratislava Petržalka – miesto kde to žije“

    

   Projekt "My sme malí muzikanti"

   Vďaka projektu „My sme malí muzikanti“ sme pre deti do materskej školy zakúpili hudobné valce, diatonickú sadu zvončekov, či sety hudobných nástrojov Orffovho inštrumentára, kde každý set obsahuje xylofón, tamburínu, rolničky na dúhovej paličke, rúrkový bubienok, triangel s paličkou, činely, zvončeky na zápästie, rumba gule, kastanety, ručné zvončeky, ozvučné drievka a shaker vajíčka.
   Hudobné valce Boomwhackers sú ideálnym hudobným nástrojom pre deti. Učia ich vnímať rytmiku a melódiu zároveň.
   Výšky tónov tu reprezentujú jednotlivé farby valcov, čo veľmi uľahčuje hru. Deti vnímajú nielen hudbu, ale si tiež rozvíjajú cit pre kooperáciu v kolektíve.
   Farebné zvončeky z diatonickej sady, z ktorých tiež každý zvoní iným tónom zo stupnice, hrajú dvoma spôsobmi. Prvý spôsob – tradičný a druhý spôsob stlačením tlačidiel umiestnených v rukovätiach.
   Deti sa v škôlke učia používať ľahko ovládateľné hudobné nástroje Orffovho inštrumentára a zoznamujú sa aj s farebnými hudobnými notami na interaktívnej tabuli.
   Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie ZSE v rámci zamestnaneckého grantového programu na základe odporúčania jedného z rodičov detí z našej škôlky.

     

    

   Projekt "Bosonoho - balančný chodník" a projekt "Záhrada, ktorá učí"

   Leto 2020 sa v materskej škole Tupolevova 20 nieslo v znamení dobrovoľníckych aktivít a realizácii 2 projektov na našom škôlkárskom ihrisku. OZ Vodníček Rodičovské združenie pri materskej škole Tupolevova 20 sa zapojilo do zamestnaneckého grantového programu Viac pre regióny a Nadácia Tatra Banky sa rozhodla podporiť náš projekt „Záhrada, ktorá učí“ sumou 900 EUR.

   Druhým zrealizovaným projektom bol projekt "BOSONOHO - BALANČNÝ CHODNÍK" zapojený do grantového programu „Vy rozhodujete, my pomáhame“ Nadačného fondu Tesco, kde sme vyhrali 1. miesto v hlasovaní zákazníkov predajní Tesco v našom regióne a získali podporu 1300 EUR.

   V priebehu mesiacov júl, august a na začiatku septembra sme zorganizovali niekoľko brigád - dobrovoľníckych aktivít, na ktorých sa zúčastnili nielen učitelia a rodičia detí z materskej školy Tupolevova, ale aj zamestnanci z Tatra Banky a aj dobrovoľníci z okolitých domov, ktorí sa o našich aktivitách dozvedeli z Facebooku a prišli nám pomôcť. Všetkým, čo nám pri realizácii projektov pomáhali, veľmi pekne ďakujeme.

   Vďaka finančným prostriedkom z Nadácie Tatra banky sme mohli zakúpiť 2 nové vyvýšené záhony, zeminu, semienka, ovocné kríky, náradie pre dospelých, náradie pre deti a finančné prostriedky sme použili aj na časť nákladov na bosonohý chodník.

   Vďaka finančným prostriedkom z Nadačného fondu Tesco sme zakúpli na ihrisko 2 nové hracie prvky – lanový mostík, pneudráhu a pokryli náklady na zostávajúcu časť nákladov na bosonohý chodník.

   Pre deti v materskej škole sme vytvorili záhradu, ktorá učí deti a podporili sme tým environmentálne vzdelávanie v našej materskej škole. V školskej záhrade sme rozšírili už existujúci priestor, ktorý je využívaný na sadenie, kde sa deti učia starostlivosti o rastlinky. Deti sa budú môcť každoročne na jar, leto a jeseň venovať záhradke.

   Starostlivosťou o rastlinky budú deti od malička vedené k ochrane prírody a pochopia jej význam a dôležitosť pre človeka. Vlastná skúsenosť dieťaťa najlepšie pomáha pochopiť tento proces a vytvoriť si tak pozitívny vzťah k prírode. Pomocou starostlivosti o záhradu, sa deti učia zodpovednosti a aj trpezlivosti.

   Pre deti sme postavili vyvýšené záhony a popri plotoch zasadili ovocné kríky, z ktorých časom vznikne živý plot. Deti si vyskúšali sadenie zeleniny, ovocia a byliniek. Pomocou vlastného zážitku pochopili, že z obyčajného semienka dokáže vyrásť rastlina a z rastliny nielen kvietok, ale aj zelenina, ovocie či bylinka.

   Na záver si deti vypestovanú úrodu pozbierajú, oberú, s najkrajšími kúskami z úrody sa pochvália ostatným deťom a nakoniec to čo vypestujú budú môcť aj zjesť.

   V preliezkovej časti škôlkárskeho ihriska sme vytvorili podnetné prostredie pre rozvoj pohybových zručností detí. Na miestach, kde ustupovala trávnatá plocha sme umiestnili nové hracie prvky – lanový mostík a pneudráhu a vybudovali bosonohý chodník, ktorého súčasťou sú také prírodné povrchy, ktoré sa v meste, či parku bežne nevyskytujú – veľké okruhliaky, žalude, mulčovacia kôra, piesok, šišky, drevo a riečne kamienky.

   Pomocou bosonohého chodníka deti budú zapájať všetky zmysly a tým môžeme sprostredkovať senzorickú stimuláciu v priamom kontakte s prírodou.

   Bosonohý chodník a nové hracie prvky poskytnú deťom z materskej školy na Tupolevovej ulici mnoho možností na aktívne rozvíjanie pohybových schopností, motorických zručností a aktívnej zábavy. Nové hracie prvky rozvíjajú silu, obratnosť a celkovú fyzickú zdatnosť. Deti si kontaktom bosých nôh s rôznymi prírodnými povrchmi posilnia svaly klenby chodidla a naučia sa udržiavať rovnováhu pri chôdzi v členitom teréne.

    

  • Víťazné projekty 2018/2019

   Termín Od koho sme žiadali grant Názov projektu  Získaná     suma
   1.polrok Raiffeisen bank – Gesto pre mesto Z rozprávky do rozprávky  1000 EUR
   2.polrok Grantový program hlavného mesta SR Bratislavy pre voľný čas, šport a sociálne aktivity Indoorové ihrisko – zdravé nožičky a chrbátik 400 EUR
   2.polrok DM – spoločne Od semienka k rastlinke 1000 EUR
   2.polrok Nadácia Tatra Banky –Dobré srdce – zamestnanecký grant Každý je víťazom 300 EUR
   2.polrok Grantový program hlavného mesta SR Bratislavy pre voľný čas, šport a sociálne aktivity  – 3.kolo Malý vedec – prírodovedecký krúžok 400 EUR

    

   Projekt "Malý vedec - prírodovedecký krúžok"

   Prírodovedný krúžok, ktorý je určený pre deti predškolského veku, sa koná v našej škôlke vďaka podpore z Grantového programu hlavného mesta SR Bratislavy pre voľný čas, šport a sociálne aktivity.
   Zážitkovým učením vedie deti k spoznávaniu prírodných javov, fyzikálnych zákonností a chemických procesov. Krúžok hravou formou posilňuje poznávacie city, pozorovacie schopnosti a podporuje túžbu po poznaní. Deti v krúžku robia jednoduché a bezpečné experimenty primerané ich veku. Majú možnosť objavovať magnetizmus, vodivosť, skúmať mikroskopom rastlinky a oboznámiť sa s tajmi vedných odborov. 

    

    

   Projekt "Každý je víťazom"

   Pri príležitosti oslavy Dňa otcov nám pani učiteľky spolu s „OZ Vodníček Rodičovské združenie pri materskej škole Tupolevova 20“, 17.6.2019 zorganizovali športovo-súťažné popoludnie detí z materskej školy spolu so svojimi rodičmi. Základnou myšlienkou organizovania tohto podujatia bolo podporiť rozvoj pohybových zručností detí už od útleho detstva a taktiež aj športovanie detí spolu s rodičmi. Každé dieťa, ktoré sa zúčastnilo, v súlade s heslom dňa „Každý je víťazom“, získalo medailu, diplom a jabĺčko. 
   Športové popoludnie prinieslo možnosť osláviť Deň otcov aktivitami, ktoré si istotne užili veľkí aj malí. Spoločne sme príjemne strávili voľný čas aj s ostatnými rodinami detí z materskej školy a ich učiteľmi v škôlkárskom prostredí v areáli materskej školy Tupolevova 20. 
   Vďaka finančnej podpore zo zamestnaneckého grantu Dobré srdce Nadácie Tatra Banky sme mohli pripraviť množstvo športových disciplín. 
   Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie medailí, diplomov a športového náčinia ( futbalové bránky, futbalové lopty, basketbalová sada, lano na preťahovanie, pásy na trojnohý beh, lietajúce taniere, hry s loptičkami na suchý zips), ktoré sa využilo počas podujatia. Získané športové náčinie bude môcť materská škola naďalej využívať na škôlkárskom ihrisku a podporovať rozvoj pohybových zručností detí.
   Naša vďaka patrí pani učiteľkám a pani upratovačkám, ktoré pre nás pripravili športové podujatie, pánovi Slamkovi (rodičovi z triedy Žabky), vďaka ktorému sme sa spoločne mohli uchádzať o grant z Nadácie Tatra Banky a všetkým deťom a ich rodičom, že sme spoločne mohli stráviť voľný čas zmysluplnými aktivitami.

      

    

    Projekt "Od semienka k rastlinke"

   V areáli materskej školy Tupolevova 20 v Bratislave sa uskutočnila realizácia projektu Od semienka k rastlinke. Dobrovoľníckej aktivity sa zúčastnili zástupcovia zo spoločnosti dm, rodičia a deti z materskej školy, pani učiteľky a pani riaditeľka. Spoločnými silami sa nám podarilo pre deti zhotoviť vyvýšené záhony a pyramídu z betónových tvárnic, do ktorých sme zasadili jahody, hrach, špenát, bylinky a okrasné kvetinky. Sadilo sa aj do ďalších kvetináčov a aj kvetiny popri plote.

   Osadili sme hmyzí domček, vtáčiu búdku a chlapi postavili záhradný domček na záhradné náradie a hračky zo škôlkarskeho ihriska.

   ‎Vďaka peknému počasiu nás sprevádzala dobrá nálada a práca nám išla ako po masle. Po dobre odvedenej práci si deti za odmenu pooberali čerešne zo stromu na ihrisku. Ďakujeme všetkým za pomoc a tešíme sa z dobre vykonanej práce, pretože výsledok naozaj stojí za to. Podarilo sa nám skrášliť prostredie a okolie škôlky. Deti spolu s pani učiteľkami sa budú môcť každoročne venovať záhradke a prostredníctvom vlastného zážitku a starostlivosťou o rastlinky, budovať pozitívny vzťah k prírode a prostrediu v ktorom žijú a vyrastajú.

      

    

   Projekt "Indoorové ihrisko – zdravé nožičky a chrbátik"

   Vďaka podpore z Grantového programu hlavného mesta SR Bratislavy pre voľný čas, šport a sociálne aktivity sa nám tento rok pre deti z našej škôlky podarilo zakúpiť športové pomôcky, ktoré môžu všetky deti využívať v triedach na voľnočasové aktivity a zlepšovať si tak svoju obratnosť a pohybové schopnosti. Pomôcky napomáhajú aj pri prevencii rôznych nežiaducich fyziologických javov, ktoré sa môžu vyskytnúť u detí predškolského veku ako sú ploché nohy a nesprávne držanie tela.
   Práve preto tieto pomôcky mali deti taktiež možnosť využívať aj na krúžku „Cvičenie pre zdravé nožičky a chrbátik“,kde hravou formou za pomoci zábavných prostriedkov a pravidelnej pohybovej aktivity prostredníctvom odbornej lektorky bolo zabezpečené cvičenie zamerané na posilnenie nožnej klenby, liečbu plochých nôh a chybného držania tela. 

     

    

   Projekt "Z rozprávky do rozprávky"

   Ďakujeme veľmi pekne za podporu nášho projektu Z rozprávky do rozprávky v programe Gesto pre mesto od Raiffeisen bank. Vážime si každý jeden hlas, každé jedno zdieľanie, emaily a akúkoľvek formu oslovenia ľudí, aby hlasovali za náš projekt.

   Aj vďaka vám milí rodičia, učitelia a vašim rodinám, kamarátom, spolužiakom, kolegom, známym a dokonca aj neznámym sa nám podarilo vyhrať.

   Máme dobrý pocit z toho, že 1 000 € poputuje práve na tento projekt a ďakujeme Raiffeisen bank za to, že sme sa mohli zapojiť do programu Gesto pre mesto.