• Vážení rodičia a priatelia školy,

   • touto formou vyslovujeme poďakovanie za doterajšiu pomoc. Zároveň by sme sa chceli uchádzať o Vašu priazeň pri poskytnutí  2 % z Vašich daní na tieto účely. Tento dar Vás nič nestojí, pretože ide o financie, ktoré štát dostane od každého pracujúceho občana. Občan však môže rozhodnúť o poukázaní 2 % z týchto daní pre vybraný právny subjekt. Preto Vás chceme poprosiť o Vašu podporu v podobe poskytnutia 2 % z Vašich daní za rok 2022 v prospech OZ Vodníček Rodičovské združenie pri MŠ Tupolevova 20.

    Rodičovské združenie sa v maximálnej miere podieľa na rozvoji našej materskej školy. Získané finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu, na ďalšie zveľadenie interiéru a exteriéru materskej školy, pretože vzdelávať sa v príjemnom a peknom prostredí je polovica úspechu.

    Ako rodičovské združenie Vás prosíme o poskytnutie 2 % z Vašich daní v prospech našej materskej školy, ktoré budú účelne použité.

    Tlačivo "Vyhlásenie o poukázaní 2 %" z Vašich daní nájdete tu: Vyhlasenie2022.pdf​​​​​​

    Tlačivo "Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti" Vám v práci vydá Vaše mzdové oddelenie.

    Pokiaľ nechcete ísť na daňový úrad osobne, resp. na poštu, tak vyplnené vyhlásenie spolu s potvrdením o zaplatení dane, ktoré Vám vystavil zamestnávateľ, môžete v zalepenej obálke s označením "2 percentá" hodiť do poštovej schránky škôlky, resp. odovzdať pani učiteľke najneskôr do 28.4.2023 do 8:00 a my to doručíme na daňový úrad. ​​​​​​​

    Vopred za Vaše detičky ĎAKUJEME :) 

    Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

     


 • Ako postupovať

  Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?
  1. Do 15.2.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
  2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
  3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
  5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
   Obchodné meno alebo názov: OZ Vodníček Rodičovské združenie pri Materskej škole Tupolevova 20
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Tupolevova 1020/20, 85101 Bratislava
   Právna forma: Občianske združenie
   Identifikačné číslo (IČO/SID): 50631632
  6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
  Podávate si daňové priznanie sami?
  1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
  2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
  3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
   Obchodné meno alebo názov: OZ Vodníček Rodičovské združenie pri Materskej škole Tupolevova 20
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Tupolevova 1020/20, 85101 Bratislava
   Právna forma: Občianske združenie
   Identifikačné číslo (IČO/SID): 50631632
  4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2024) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
  Postup pre právnické osoby
  1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
  2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
  3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
   Obchodné meno alebo názov: OZ Vodníček Rodičovské združenie pri Materskej škole Tupolevova 20
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Tupolevova 1020/20, 85101 Bratislava
   Právna forma: Občianske združenie
   Identifikačné číslo (IČO/SID): 50631632
  4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
  5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.