• Priebeh dňa v materskej škole

   06:30 – 8:00 schádzanie detí
   08:00 –  8:45 hry a hrové činnosti, zdravotné cvičenie, hygiena
   08:20 – 9:05 desiata (2 smeny)
   09:00 – 10:00 edukačné aktivity
   10:00 – 11:15 pobyt vonku
   11:20 – 12:05 obed (2 smeny)
   12:15 – 14:00 odpočinok
   14:10 – 14:45 olovrant (2 smeny)
   15:00 – 17:00 popoludňajšie aktivity