• Riaditeľské voľno 2.9.2022

     • Riaditeľka MŠ Tupolevova 20, Mgr. Zuzana Michaleková, udeľujem v zmysle § 150, odsek 5 zákona 245/2008 Z.Z. (školský zákon) deťom z MŠ Tupolevova 20 riaditeľské voľno na piatok 2.9.2022 z organizačných dôvodov, nakoľko školská jedáleň nebude v tento deň v prevádzke, keďže školské vyučovanie v ZŠ Tupolevova 20 sa z rozhodnutia MŠVVaŠ začína až 5.9.2022. Zamestnanci materskej školy budú vykonávať činnosti súvisiace s údržbou priestorov školy a pomôcok, spracovávaním dokumentácie, alebo čerpať riadnu dovolenku.

      Ďakujem za porozumenie

      Mgr. Zuzana Michaleková

      Riaditeľka MŠ

     • Petržalská kvapka krvi


     • Petržalka opäť pozýva dobrovoľníkov na výjazdové darovanie krvi. Prihlásiť vopred sa môžu do 3. mája

      Začiatkom mája sa uskutoční už 18. ročník Petržalskej kvapky krvi. Na darcov čaká ďakovný list od starostu, občerstvenie, malý darček a najmä skvelý pocit, ktorý pomáha zachraňovať životy.

      Darovanie krvi je prospešným a jednoduchým humánnym činom, ktorým môže zdravý človek pomôcť obetiam úrazov či nehôd, pacientom liečiacim sa na leukémiu alebo iné ochorenia krvných buniek.

      Svoje o tom vie aj najväčšia mestská časť, ktorá v spolupráci s Národnou transfúznou stanicou SR už tradične organizuje dobrovoľné darovanie krvi pod názvom Petržalská kvapka krvi. 

      V roku 2022 sa uskutoční, ak obvykle, v Dennom centre seniorov na Osuského ulici v Petržalke, a to už 5. mája. Potrebná je však registrácia vopred telefonicky alebo e-mailom najneskôr do 3. mája.

      Pomáhajú už 18 rokov

      Od zavedenia jedného z najobľúbenejších podujatí Petržalčanov si transfúzna stanica odniesla stovky litrov krvi pre tých, ktorí to najviac potrebujú.

      „Kvôli pandémii sme, žiaľ, posledné dva roky túto peknú akciu zorganizovať nemohli. O to viac a radi ale privítame darcov na tohtoročnej kvapke krvi, na ktorú sa zatiaľ prihlásilo viac ako 40 záujemcov,“ hovorí Marcela Zacharová, vedúca oddelenia sociálnych vecí miestneho úradu, ktoré už v poradí 18. ročník podujatia zastrešuje.

      Ďalších záujemcov však upozorňuje na to, že nie u každého je darovanie krvi možné. 

      „V prípade, že človek nespĺňa základné kritériá na darovanie krvi, alebo vstupná prehliadka na mieste preukáže nízku hladinu hemoglobínu či nízky tlak, členovia transfúznej služby mu z bezpečnostných dôvodov krv neodoberú,“ dodáva s tým, že záujemcovia z radov prvodarcov sú teda vítaní tiež.

      Rýchla registrácia na diaľku

      Najbližšia Petržalská kvapka krvi sa uskutoční vo štvrtok 5. mája od 08:00 do 11:30 v Dennom centre seniorov na Osuského 3 v Petržalke. Možnosť prihlásiť sa je stále otvorená. 

      Záujemcovia tak môžu urobiť najneskôr do utorka 3. mája 2022 prostredníctvom e-mailovej adresy socialne@petrzalka.sk alebo na telefónnych číslach 0947 487 069 a 0947 487 065

      Okrem skvelého pocitu zachraňujúceho životy dostane každý darca aj malý darček a ďakovný list od starostu Petržalky Jána Hrčku. 

      „Ste inšpiráciou pre nás všetkých a v mene petržalskej samosprávy vám vopred ďakujem, že nie ste ľahostajní k osudom iných a svojmu okoliu,“ uzatvára šéf najľudnatejšej mestskej časti Slovenska.

      Pre darcov bude v priebehu trvania akcie zabezpečený aj pitný režim a malé občerstvenie. 

      TS_Petrzalska_kvapka_krvi_2022.docx​​​​​​​

     • Materská škola počas veľkonočných prázdnin

     • Počas veľkonočných prázdnin, v termíne od 14. do 19.4.2022 nebude v prevádzke školská jedáleň pri ZŠ Tupolevova 20. Z tohto dôvodu  budú deti, ktorých rodičia prostredníctvom edupage oznámili, že potrebujú počas prázdnin pre svoje dieťa náhradnú MŠ,  umiestnené v náhradnej MŠ Iľjušinova 1.

     • Súťaž o naj snehuliaka ⛄

     • Pani učiteľka Ivka prihlásila našu materskú školu do sútaže o naj snehuliaka Petržalky. Deti stavali s veľkým nadšením, nevadilo im, že sa úplne premočili v mokrom snehu a výsledok stál za to. Vďaka Vašim posielaným 💖 sme zvíťazili. Deti z MŠ získali celoročnú vstupenku  na nedeľné rozprávky v KZP. 🥰⛄

     • Vianočné prázdniny

     • Milí rodičia, od 20.12.2021 začínajú predĺžené vianočné prázdniny, ktoré budú trvať do 7.1.2022

      Prihlásené deti budú v termíne od 20. do 23.12. v MŠ Holíčska 30, v dňoch 27.12. -  31.12. v MŠ Strečnianska a v dňoch 3.1. - 7.1.2022 v MŠ Bradáčova.

      Všetci ostatní sa stretneme v pondelok 10.1.2022.

      Prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu rodiny a veľa zdravia v Novom roku!

      Kolektív MŠ

     • Aktuálne znenie Covid semaforu pre materské školy od 15.10.2021 - ospravedlňovanie neprítomnosti:

     • Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť dieťa, ktoré plní povinné predprimárne
      vzdelávanie
      v materskej a špeciálnej materskej škole na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní
      (víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia
      . Pri absencii viac ako 7 po sebe
      idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie od lekára“ od
      všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení (bez
      obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka).


      Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť dieťa, ktoré neplní povinné predprimárne
      vzdelávanie
      v materskej a špeciálnej materskej škole aj z dôvodu ochorenia. „Potvrdenie
      od lekára“ sa bez ohľadu na dĺžku trvania neprítomnosti nevyžaduje,
      keď ide o
      neprítomnosť z dôvodu ochorenia dieťaťa, pre ktoré predprimárne vzdelávanie nie je
      povinné v materskej a špeciálnej materskej škole.

      Skolsky_semafor_15.10.2021.pdf