• Nástup do MŠ Tupolevova 22.3.2021

     • Vážení rodičia, 

      od pondelka 22.3.nastupujú  Vaše deti do MŠ Tupolevova 20.  Podmienky vstupu do budovy, povinnosti  rodičov a pokyny k nástupu sú  zverejnené na webovej stránke školy. 

      Z dôvodu dodržiavania sprísnených opatrení bude MIMORIADNE DO ODVOLANIA otvorený vchod do budovy MŠ od červenej brány. Deti z evanjelickej  MŠ budú vstupovať hlavným vchodom. 

      Týmto opatrením sa zabráni premiešavaniu detí a rodičov z oboch materských škôl pri odovzdávaní detí pedagógom.   

      Pri odovzdávaní detí pedagógmi rodičom popoludní, je potrebné si vopred zavolať. Motýliky na číslo 0947 487 457 a ostatné deti 0947 487 458. V prípade pekného počasia, budú deti popoludní na školskom dvore. Prosím, nevstupujte do areálu, dieťa Vám po zatelefonovaní privedieme ku červenej bráne. Ak nebudú deti na ŠD, deti Vám odovzdáme pri tom istom vchode, ktorým ráno prišli do MŠ. 

      Deti budú ráno preberané a popoludní odovzdávané povereným pedagógom pri vchode do budovy. Rodič sa v prvý deň príchodu každý týždeň preukáže negatívnym výsledkom PCR alebo antigénového testu. Odovzdá čestné vyhlásenie  o bezinfekčnosti (11a predškoláci, 11c ostatné deti)spolu s kópiou certifikátu a podpíše súhlas s dodatkom 5 ku Školskému poriadku (tí, ktorí ešte nepodpisovali ). Dodatok je zverejnený na webe MŠ. Deťom bude pri preberaní meraná teplota. 

      V prípade akýchkoľvek prejavov ochorenia (teplota, nádcha, kašeľ, hnisavý výtok z očí, hnačka, nevoľnosť, bolesti hlavy),  ktoré sa prejavia v priebehu dňa, budú rodičia bezodkladne telefonicky kontaktovaní. 

      S pozdravom  

      Mgr.Zuzana Michaleková

      11a_Cestne_vyhlasenie_-_zakonny_zastupca_3.3.21.docx

      11c_Cestne_vyhlasenie_-_zakonny_zastupca_-_prezencny_vykon_prace_3.3.21(1).docx

      PODMIENKY_VSTUPU_DO_BUDOVY_MS(1).docx

      POKYNY_K_NaSTUPU(1).docx

      POVINNOSTI__zakonnych_zastupcov_deti.docx

      Dodatok_c.5_2021_ku_skolskemu_poriadku.docx

     • Sčítanie

     • Vážení rodičia, zákonní zástupcovia,

      ďakujeme všetkým z Vás, ktorí ste si splnili povinnosť sčítať sa v prebiehajúcom Sčítaní obyvateľov 2021. Z informácií od Vás samotných však vieme, že ste niektorí zabudli samostatne sčítať aj Vaše/naše deti, aj keď máte možnosť tak urobiť ONLINE a ušetriť tým čas i peniaze našej Petržalke.

      Prosíme, nezabudnite sčítať každé dieťa pod jeho rodným číslom samostatne. Stačí, ak do 31. marca 2021 kliknete na www.SCITANIE.sk. Zaberie Vám to maximálne niekoľko minút, za ktoré Vám vopred ďakujeme.

      Petržalke takto môžete pomôcť získať až 1,5 milióna eur ročne navyše. Mestská časť by následne mohla zabezpečiť napríklad zelenšie priestranstvá, modernejšiu dopravu a tiež kvalitnejšie vzdelanie Vašich/našich detí.

      Ak so sčítaním potrebujete pomôcť, Petržalka pre Vás zriadila aj telefonickú linku 0947 487 777, na ktorú sa môžete obrátiť počas úradných hodín.

      Je postačujúce, ak Vaše/naše deti sčíta jeden z rodičov/zákonných zástupcov a to tak, že sčíta každé dieťa zvlášť pod jeho rodným číslom. Nezabudnite tiež, že je potrebné uviesť údaje, ktoré boli platné k 1. januáru 2021.

      Sčítanie je jedinečná príležitosť na získanie užitočných informácií o štruktúre obyvateľstva. Zároveň sčítaním seba aj Vašich/našich detí pomôžete Petržalke získať finančné prostriedky, ktoré poslúžia aj na rozvoj našich základných a materských škôl a prispejú tak k ich lepšiemu fungovaniu.

      Ďakujeme Vám, že ste s nami a že nám pomáhate.

      S pozdravom
       

       

     • Informácie k nástupu do náhradnej MŠ 15.-19.3.2021

     • Prihlásené deti z našej MŠ budú zaradené do MŠ Iľjušinova na základe nahlásenia potreby umiestnenia dieťaťa. 

      Pozor zmena!!!   Budú v inej triede, ako boli minulý týždeň. 

      Do MŠ budú vstupovať samostatným vchodom (vstup cez bránku od kostola a potom doľava smerom na dvor, vchod do MŠ je z dvora) 

      Pokyny k nástupu, podmienky vstupu do budovy, povinnosti zákonných zástupcov sú  rovnaké, ako pri nástupe do náhradnej MŠ minulý týždeň.  V pondelok odovzdáte pri vstupe do budovy čestné vyhlásenie za oboch rodičov, že  nemajú  umožnené vykonávať prácu z domu ( príloha č. 11c) s aktuálnym dátumom nástupu a s dátumom vykonania antigénového alebo PCR testu nie staršieho ako 7 dní. Prefotené potvrdenie  priložíte k čestnému vyhláseniu. Môžete dopísať aktuálny dátum certifikátu a dátum nástupu do vyhlásenia z minulého týždňa. 

      Nezabudnite deťom priniesť papučky, náhradné rúška a náhradné oblečenie na prezlečenie. 

      Telefónne číslo na odhlasovanie a vyzdvihovanie dieťaťa: 0947 487 458

      11c_Cestne_vyhlasenie_-_zakonny_zastupca_-_prezencny_vykon_prace_3.3.21.docx

     • Informácie k nástupu do náhradnej MŠ 8.3.-12.3.2021

     • Deti z našej MŠ budú zaradené do MŠ Iľjušinova na základe nahlásenia potreby umiestnenia dieťaťa, ktorú ste oznámili včera. 

      Budú vstupovať do MŠ samostatným vchodom (vstup cez hlavnú bránu oproti ZŠ a potom doprava smerom na dvor, vchod do MŠ je z dvora). 

      Pokyny k nástupu, podmienky vstupu do budovy, povinnosti zákonných zástupcov sú  rovnaké, ako pri nástupe do našej MŠ.  V pondelok odovzdáte pri vstupe do budovy čestné vyhlásenie za oboch rodičov, že  nemajú  umožnené vykonávať prácu s domu (11c) s aktuálnym dátumom nástupu a s dátumom vykonania antigénového alebo PCR testu nie staršieho ako 7 dní. Prefotené potvrdenie priložíte k čestnému vyhláseniu.

      Nezabudnite deťom priniesť papučky, náhradné rúška a náhradné oblečenie na prezlečenie. 

      Telefónne číslo na odhlasovanie a vyzdvihovanie dieťaťa: 0947 487 458

      11c_Cestne_vyhlasenie_-_zakonny_zastupca_-_prezencny_vykon_prace_3.3.21.docx


     • Prevádzka MŠ od 8.3.-12.3.2021

     • Vážení rodičia, 

      na základe rozhodnutí MŠVVaŠ zo dňa 5.2. a 2.3. 2021 ako aj podmienok uvedených v uzneseniach vlády SR č.122 a č. 123 po zvážení epidemiologickej situácie oznamujeme, že od 8. marca 2021 bude v prevádzke 12 materských škôl. Prevádzka MŠ  je určená iba pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce. Prevádzka MŠ Tupolevova 20 bude prerušená . Deti z našej MŠ budú zaradené do MŠ Iľjušinova na základe nahlásenia potreby umiestnenia dieťaťa, ktorú ste oznámili včera. 

      Rozhodnutie-o-prevadzke-MS-8.3.2021.pdf


     • Nahlásenie potreby umiestnenia dieťaťa v MŠ

     • Vážení rodičia, 

      rozhodnutím ministra školstva z 8.3.2021  sa školské vyučovanie v materských školách umožňuje prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce, keď ani jeden z rodičov  nemá  umožnené pracovať z domu. 

      Z uvedeného dôvodu  potrebujeme do zajtra, t.j. 4.3.2021 do 10.00 hod. zistiť potrebu rodičov všetkých detí z našej MŠ  prednostne umiestniť dieťa do MŠ od 8.3. v zmysle rozhodnutia. 

       11c_-_cestne_vyhlasenie.docx

     • Prevádzka MŠ 1.- 5.3.2021

     • Vážení rodičia, 

      prevádzka MŠ bude v týždni od 1.3.2021 do 5.3.2021 pre deti, ktoré majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky (predškoláci), pre deti zákonných zástupcov z kritickej inštraštruktúry a pre deti zákonných zástupcov, ktorým (obom) povaha práce neumožňuje pracovať z domu.  Podmienky vstupu do budovy, povinnosti  rodičov a pokyny k nástupu nájdete nižšie (sú rovnaké, ako pri nástupe 22.2.2021). 

      Z dôvodu dodržiavania sprísnených opatrení bude MIMORIADNE DO ODVOLANIA otvorený vchod do budovy MŠ od červenej brány cez evanjelický školský dvor pre deti z našej materskej školy. Deti z evanjelickej  MŠ budú vstupovať hlavným vchodom. Týmto opatrením sa zabráni premiešavaniu detí a rodičov z oboch materských škôl pri odovzdávaní detí pedagógom. 

      Deti budú ráno preberané a popoludní odovzdávané povereným pedagógom pri vchode do budovy. Rodič sa preukáže negatívnym výsledkom PCR alebo antigénového testu (odovzdá kópiu alebo ju pošle vopred mailom). Odovzdá čestné prehlásenie o bezinfekčnosti. Rodič dieťaťa, ktoré minulý týždeň nenavštevovalo MŠ, podpíše súhlas s dodatkom 5 ku Školskému poriadku. Deťom bude pri preberaní meraná teplota. 

      Pri vyzdvihovaní dieťaťa z MŠ, prosíme Vás, vopred zavolajte na tel. číslo 0947 487 458 (Sovičky) a 0947 487 457 (Motýliky) a počkajte na dieťa pri pedagogickom zamestnancovi poverenom na odovzdávanie  detí.  Dodržujte odstup 2m.

      V prípade akýchkoľvek prejavov ochorenia (teplota, nádcha, kašeľ, hnisavý výtok z očí, hnačka, nevoľnosť, bolesti hlavy),  ktoré sa prejavia v priebehu dňa, budú rodičia bezodkladne telefonicky kontaktovaní. 

      Ak sa u Vás situácia zmenila a dieťa na týždeň od 1. do 5.3. chcete odhlásiť, odhláste ho mailom vopred, najneskôr však do 7.30 hod. v pondelok 1.3.2021.

      S pozdravom a do skorého videnia. 

      Mgr. Zuzana Michaleková


      Prevadzka_MS_od_01_03_2021_do_05_03_2021.pdf

      PODMIENKY_VSTUPU_DO_BUDOVY_MS.docx

      POKYNY_K_NaSTUPU.docx

      Povinnosti_zakonnych_zastupcov_deti.docx

      Priloha_c._11a_Zakonny_zastupca_-_vyhlasenie_o_bezinfekcnosti.docx

      Priloha_c._8a_Ziak_a_zakonny_zastupca_-_vyhlasenie_o_bezinfekcnosti.docx

      Priloha_c._11b_-_Informacie_GDPR.docx​​​​​​​

      jedalny_listok_1.-5.3.PDF


     • Testovanie školskej zrelosti - rodičom predškolákov

     • Vážení rodičia predškolákov, 

      vzhľadom na to, že Vaše dieťa by malo v septembri začať plniť  povinnú školskú dochádzku, dovoľujem si informovať Vás o možnosti prihlásiť Vaše dieťa na testy školskej zrelosti v 

      CPPPaP, Švabinského 7, Bratislava. 

      telefón: 02/ 482 081 11 

      e-mail:   cpppapba5@gmail.cominfo@cpppap-ba5.sk

      Tento rok sa depistáže školskej zrelosti  (krátke orientačné testovanie) v materských školách neuskutočnia z dôvodu karanténnych opatrení. Realizované budú len tzv. veľké testy školskej zrelosti. Testy školskej zrelosti nie sú povinné. Vyjadrenie CPPPaP k zaškoleniu dieťaťa na základe testovania  nepotrebujete ani k zápisu do ZŠ, ani k prijatiu do ZŠ. Avšak vyjadrenie odborníka, resp. odporučenie na pokračovanie povinného  predprimárneho vzdelávania (predtým odklad povinnej školskej dochádzky), potrebujete v prípade, ak dieťa nie je zrelé pre nástup do 1.ročníka ZŠ a Vy budete žiadať  o predĺženie predprimárneho vzdelávania. 

      Keďže z dôvodu karanténnych opatrení sa testy budú realizovať individuálne, resp. v malých skupinách, je potrebné prihlásiť sa mailom alebo telefonicky čím skôr, pokiaľ si nie ste istí, či je Vaše dieťa pre nástup do ZŠ zrelé.  

      Posielam aj link na rodičovské okienko CPPPaP. 

      https://cpppap-ba5.sk/pre-rodicov/

      S pozdravom

      Mgr. Zuzana Michaleková 

      riaditeľka MŠ

     • Upresnenie k odovzdávaniu a preberaniu detí

      •  Vstup do MŠ  pre deti z MŠ Tupolevova je mimoriadne vchodom od červenej brány cez evanjelický školský dvor z dôvodu, aby sa zabránilo premiešavaniu skupín detí a rodičov z oboch materských škôl.
      • Pri vyzdvihovaní dieťaťa z MŠ, prosíme Vás, vopred zavolajte na tel. číslo 0947 487 458 (Sovičky) a 0947 487 457 (Motýliky) a počkajte na dieťa pri pedagogickom zamestnancovi poverenom na odovzdávanie  detí.  Dodržujte odstup 2m
     • Informácie k nástupu do MŠ od 22.2.2021

     •  

      Vážení rodičia, 

      od pondelka 22.2. by mali Vaše deti nastúpiť do MŠ. Podmienky vstupu do budovy, povinnosti  rodičov a pokyny k nástupu nájdete nižšie.

      Z dôvodu dodržiavania sprísnených opatrení bude MIMORIADNE DO ODVOLANIA otvorený vchod do budovy MŠ od červenej brány cez evanjelický školský dvor pre deti z našej materskej školy. Deti z evanjelickej  MŠ budú vstupovať hlavným vchodom. Týmto opatrením sa zabráni premiešavaniu detí a rodičov z oboch materských škôl pri odovzdávaní detí pedagógom. 

      Deti budú ráno preberané a popoludní odovzdávané povereným pedagógom pri vchode do budovy. Rodič sa preukáže negatívnym výsledkom PCR alebo antigénového testu. Odovzdá čestné prehlásenie o bezinfekčnosti a podpíše súhlas s dodatkom 5 ku Školskému poriadku. Deťom bude pri preberaní meraná teplota. 

      V prípade akýchkoľvek prejavov ochorenia (teplota, nádcha, kašeľ, hnisavý výtok z očí, hnačka, nevoľnosť, bolesti hlavy),  ktoré sa prejavia v priebehu dňa, budú rodičia bezodkladne telefonicky kontaktovaní. 

      S pozdravom a do skorého videnia. 

      Mgr.Zuzana Michaleková

       

      prevadzka-MS-od-22_02_2021.pdf

      Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti: vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_8.2.2021.docx

      Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (zákonný zástupca a žiak): vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_rodic_a_ziak.docx

      Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase k spracúvaniu dokladov: informacie_GDPR.docx

      PODMIENKY_VSTUPU_DO_BUDOVY_MS_(22.2.).docx

      POKYNY_K_NaSTUPU_22.2.docx

      Povinnosti_zakonnych_zastupcov_deti_(22.2.).docx

      Dodatok_c.5_2021_ku_skolskemu_poriadku.docx​​​​​​​

     • Usmernenie k prevádzke materských škôl v Bratislave - Petržalke

     • Vážení zákonní zástupcovia,

       

      dovoľujeme si vás touto cestou informovať o prevádzke materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Petržalka.

       

      V prípade uspokojivých výsledkov z testovania, ktoré bude prebiehať v dňoch od 06. 02. 2021 do 07. 02. 2021, bude prevádzka materských škôl obnovená najskôr od 09. 02. 2021.

       

      V prípade neuspokojivých výsledkov z uvedeného testovania a na základe rozhodnutia hlavného hygienika SR budú mať materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Petržalka naďalej prerušenú prevádzku.

       

      O aktuálnej situácii Vás budeme operatívne informovať na webovej stránke materskej školy.

       

      Dňa 08. 02. 2021 bude v prevádzke MŠ Bzovícka 6, Bratislava pre deti zákonných zástupcov kritickej infraštruktúry a deti zákonných zástupcov, ktorí nemôžu vykonávať prácu z domácnosti.

     • Predbežný záujem o nástup

     • Vážení rodičia, 

      na základe aktuálnych informácii, že sa plánuje znovuotvorenie škôl 8.2.2021, (hoci podľa vývinu epidemiologickej situácie sa to môže zmeniť), Vás touto cestou žiadam o vyjadrenie, či v prípade otvorenia materskej školy nastúpi Vaše dieťa v týždni  od 8.2.2021. Prosím, potvrďte mi mailom predpokladaný termín nástupu Vášho dieťaťa do MŠ. Vyjadrenie potrebujem od zákonného zástupcu za každé dieťa do piatku 8.00 hod. Počet detí, ktoré by nastúpili 8.2.2021 potrebujem nahlásiť  na Oddelenie školstva.

      Za porozumenie ďakujem.

      S pozdravom

      Mgr. Zuzana Michaleková

      riaditeľka MŠ