• Petržalská kvapka krvi


     • Petržalka opäť pozýva dobrovoľníkov na výjazdové darovanie krvi. Prihlásiť vopred sa môžu do 3. mája

      Začiatkom mája sa uskutoční už 18. ročník Petržalskej kvapky krvi. Na darcov čaká ďakovný list od starostu, občerstvenie, malý darček a najmä skvelý pocit, ktorý pomáha zachraňovať životy.

      Darovanie krvi je prospešným a jednoduchým humánnym činom, ktorým môže zdravý človek pomôcť obetiam úrazov či nehôd, pacientom liečiacim sa na leukémiu alebo iné ochorenia krvných buniek.

      Svoje o tom vie aj najväčšia mestská časť, ktorá v spolupráci s Národnou transfúznou stanicou SR už tradične organizuje dobrovoľné darovanie krvi pod názvom Petržalská kvapka krvi. 

      V roku 2022 sa uskutoční, ak obvykle, v Dennom centre seniorov na Osuského ulici v Petržalke, a to už 5. mája. Potrebná je však registrácia vopred telefonicky alebo e-mailom najneskôr do 3. mája.

      Pomáhajú už 18 rokov

      Od zavedenia jedného z najobľúbenejších podujatí Petržalčanov si transfúzna stanica odniesla stovky litrov krvi pre tých, ktorí to najviac potrebujú.

      „Kvôli pandémii sme, žiaľ, posledné dva roky túto peknú akciu zorganizovať nemohli. O to viac a radi ale privítame darcov na tohtoročnej kvapke krvi, na ktorú sa zatiaľ prihlásilo viac ako 40 záujemcov,“ hovorí Marcela Zacharová, vedúca oddelenia sociálnych vecí miestneho úradu, ktoré už v poradí 18. ročník podujatia zastrešuje.

      Ďalších záujemcov však upozorňuje na to, že nie u každého je darovanie krvi možné. 

      „V prípade, že človek nespĺňa základné kritériá na darovanie krvi, alebo vstupná prehliadka na mieste preukáže nízku hladinu hemoglobínu či nízky tlak, členovia transfúznej služby mu z bezpečnostných dôvodov krv neodoberú,“ dodáva s tým, že záujemcovia z radov prvodarcov sú teda vítaní tiež.

      Rýchla registrácia na diaľku

      Najbližšia Petržalská kvapka krvi sa uskutoční vo štvrtok 5. mája od 08:00 do 11:30 v Dennom centre seniorov na Osuského 3 v Petržalke. Možnosť prihlásiť sa je stále otvorená. 

      Záujemcovia tak môžu urobiť najneskôr do utorka 3. mája 2022 prostredníctvom e-mailovej adresy socialne@petrzalka.sk alebo na telefónnych číslach 0947 487 069 a 0947 487 065

      Okrem skvelého pocitu zachraňujúceho životy dostane každý darca aj malý darček a ďakovný list od starostu Petržalky Jána Hrčku. 

      „Ste inšpiráciou pre nás všetkých a v mene petržalskej samosprávy vám vopred ďakujem, že nie ste ľahostajní k osudom iných a svojmu okoliu,“ uzatvára šéf najľudnatejšej mestskej časti Slovenska.

      Pre darcov bude v priebehu trvania akcie zabezpečený aj pitný režim a malé občerstvenie. 

      TS_Petrzalska_kvapka_krvi_2022.docx​​​​​​​

     • Materská škola počas veľkonočných prázdnin

     • Počas veľkonočných prázdnin, v termíne od 14. do 19.4.2022 nebude v prevádzke školská jedáleň pri ZŠ Tupolevova 20. Z tohto dôvodu  budú deti, ktorých rodičia prostredníctvom edupage oznámili, že potrebujú počas prázdnin pre svoje dieťa náhradnú MŠ,  umiestnené v náhradnej MŠ Iľjušinova 1.

     • Súťaž o naj snehuliaka ⛄

     • Pani učiteľka Ivka prihlásila našu materskú školu do sútaže o naj snehuliaka Petržalky. Deti stavali s veľkým nadšením, nevadilo im, že sa úplne premočili v mokrom snehu a výsledok stál za to. Vďaka Vašim posielaným 💖 sme zvíťazili. Deti z MŠ získali celoročnú vstupenku  na nedeľné rozprávky v KZP. 🥰⛄

     • Vianočné prázdniny

     • Milí rodičia, od 20.12.2021 začínajú predĺžené vianočné prázdniny, ktoré budú trvať do 7.1.2022

      Prihlásené deti budú v termíne od 20. do 23.12. v MŠ Holíčska 30, v dňoch 27.12. -  31.12. v MŠ Strečnianska a v dňoch 3.1. - 7.1.2022 v MŠ Bradáčova.

      Všetci ostatní sa stretneme v pondelok 10.1.2022.

      Prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu rodiny a veľa zdravia v Novom roku!

      Kolektív MŠ

     • Aktuálne znenie Covid semaforu pre materské školy od 15.10.2021 - ospravedlňovanie neprítomnosti:

     • Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť dieťa, ktoré plní povinné predprimárne
      vzdelávanie
      v materskej a špeciálnej materskej škole na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní
      (víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia
      . Pri absencii viac ako 7 po sebe
      idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie od lekára“ od
      všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení (bez
      obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka).


      Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť dieťa, ktoré neplní povinné predprimárne
      vzdelávanie
      v materskej a špeciálnej materskej škole aj z dôvodu ochorenia. „Potvrdenie
      od lekára“ sa bez ohľadu na dĺžku trvania neprítomnosti nevyžaduje,
      keď ide o
      neprítomnosť z dôvodu ochorenia dieťaťa, pre ktoré predprimárne vzdelávanie nie je
      povinné v materskej a špeciálnej materskej škole.

      Skolsky_semafor_15.10.2021.pdf

     • OZNAM k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len "dotácia na stravu")

     • Na základe pokynov UPSVaR vyzývame zákonných zástupcov tých detí, ktoré budú navštevovať v školskom roku 2021/2022 ZŠ alebo MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a s ktoré s nimi žijú v jednej domácnosti, aby predložili na oddelenie sociálnych vecí miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka (5.poschodie, kancelária č. 501) vyplnený Formulár na posúdenie príjmu aj s potrebnými dokladmi. Formulár v tlačenej podobe je k dispozícii na oddelení sociálnych vecí miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka.

      Dotácia na stravu sa bude poskytovať na dieťa, ktoré žije v domácnosti:

      a) ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi

      b) alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima

      c) alebo v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku (uvedené sa týka len detí, ktoré budú v školskom roku 2021/2022 navštevovať základnú školu alebo posledný ročník materskej školy).

      Pre poskytnutie dotácie na stravu od 1.9.2021 do 31.12.2021 je termín predloženia vyplneného Formuláru na posúdenie príjmu 5. august 2021.

      Ďalší termín predloženia vyplneného Formuláru na posúdenie príjmu pre poskytnutie dotácie na stravu od 1.10.2021 do 31.12.2021 je 8. september 2021.

      Pre poskytnutie dotácie na stravu od 1.11.2021 do 31.12.2021 pre dieťa podľa bodov a) a b) je možné predložiť vyplnený Formulár na posúdenie príjmu aj po 8. septembri 2021.

      Pre poskytnutie dotácie na stravu po 1.1.2022 pre dieťa podľa bodov a) až c) bude potrebné predložiť vyplnený nový Formulár na posúdenie príjmu aj s potrebnými dokladmi. Termín uzávierky bude včas zverejnený na našom webovom sídle.

      Bližšie informácie k dotáciám na stravu vám poskytne:

      • Mgr. Kvetoslava Biljnjová, kvetoslava.biljnjova@petrzalka.sk, +421-2-68 288 857, 0947 487 062
      • Mgr. Jana Guľová, jana.gulova@petrzalka.sk, 0947 487 498

      dotacie_formular_na_posudenie_prijmu.pdf

     • "Komunitný život v Petržalke"

     • Vážení zákonní zástupcovia, milé deti a milí žiaci, pozývame Vás, aby ste zažili program „Komunitný život v Petržalke“.

      Kde?     Nobelovo Námestie, Bratislava-Petržalka

      Kedy?   Streda -  30. 6. 2021 v čase 11:00 hod. do 17:00 hod.

       

      Program:

      -V stredu 30. 6. 2021 si pozriete divadielko O kocúrovi a pyšnej Hviezde

      -Zažonglujete si s cirkusantmi

      -Nakreslíte si Nobelko

      -Zašermujte si so stredovekými rytiermi z OZ Gaston

      -Spoznáte opevnenie z čias pred 2. svetovou vojnou v podaní Múzea Petržalského opevnenia

      A zažijete kopec ďalšej zábavy !​​​​​​​

      plagat_Komunitny_zivot_v_Petrzalke.pdf