• Prerušená prevádzka MŠ

     • V dňoch od 22.12.2022 do 8.1.2023 bude MŠ Tupolevova 20 zatvorená. V dňoch 22.-23.12. majú deti riaditeľské voľno, v dňoch 24.12.2022 - 8.1.2023 vianočné prázdniny. Materská škola sa pre Vás opäť otvorí 9.1.2023.

     • Prevádzka MŠ 22.-23.12.2022

     • Riaditeľka MŠ Tupolevova 20, Mgr. Zuzana Michaleková, udeľujem v zmysle § 150, odsek 5 zákona 245/2008 Z.Z. (školský zákon) deťom z MŠ Tupolevova 20 riaditeľské voľno dňa 22.12.2022 z organizačných dôvodov, nakoľko školská jedáleň už nebude v tento deň v prevádzke a dňa 23.12.2022 v čase školských vianočných prázdnin, z dôvodu nízkeho počtu prihlásených detí na náhradnú MŠ Iľjušinova 1, ktorá pre nízky počet prihlásených detí nebude v prevádzke. Zamestnanci si budú čerpať riadnu dovolenku.

      Ďakujem za porozumenie

      Mgr. Zuzana Michaleková

      Riaditeľka MŠ