• Prevádzka MŠ 1.- 5.3.2021

     • Vážení rodičia, 

      prevádzka MŠ bude v týždni od 1.3.2021 do 5.3.2021 pre deti, ktoré majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky (predškoláci), pre deti zákonných zástupcov z kritickej inštraštruktúry a pre deti zákonných zástupcov, ktorým (obom) povaha práce neumožňuje pracovať z domu.  Podmienky vstupu do budovy, povinnosti  rodičov a pokyny k nástupu nájdete nižšie (sú rovnaké, ako pri nástupe 22.2.2021). 

      Z dôvodu dodržiavania sprísnených opatrení bude MIMORIADNE DO ODVOLANIA otvorený vchod do budovy MŠ od červenej brány cez evanjelický školský dvor pre deti z našej materskej školy. Deti z evanjelickej  MŠ budú vstupovať hlavným vchodom. Týmto opatrením sa zabráni premiešavaniu detí a rodičov z oboch materských škôl pri odovzdávaní detí pedagógom. 

      Deti budú ráno preberané a popoludní odovzdávané povereným pedagógom pri vchode do budovy. Rodič sa preukáže negatívnym výsledkom PCR alebo antigénového testu (odovzdá kópiu alebo ju pošle vopred mailom). Odovzdá čestné prehlásenie o bezinfekčnosti. Rodič dieťaťa, ktoré minulý týždeň nenavštevovalo MŠ, podpíše súhlas s dodatkom 5 ku Školskému poriadku. Deťom bude pri preberaní meraná teplota. 

      Pri vyzdvihovaní dieťaťa z MŠ, prosíme Vás, vopred zavolajte na tel. číslo 0947 487 458 (Sovičky) a 0947 487 457 (Motýliky) a počkajte na dieťa pri pedagogickom zamestnancovi poverenom na odovzdávanie  detí.  Dodržujte odstup 2m.

      V prípade akýchkoľvek prejavov ochorenia (teplota, nádcha, kašeľ, hnisavý výtok z očí, hnačka, nevoľnosť, bolesti hlavy),  ktoré sa prejavia v priebehu dňa, budú rodičia bezodkladne telefonicky kontaktovaní. 

      Ak sa u Vás situácia zmenila a dieťa na týždeň od 1. do 5.3. chcete odhlásiť, odhláste ho mailom vopred, najneskôr však do 7.30 hod. v pondelok 1.3.2021.

      S pozdravom a do skorého videnia. 

      Mgr. Zuzana Michaleková


      Prevadzka_MS_od_01_03_2021_do_05_03_2021.pdf

      PODMIENKY_VSTUPU_DO_BUDOVY_MS.docx

      POKYNY_K_NaSTUPU.docx

      Povinnosti_zakonnych_zastupcov_deti.docx

      Priloha_c._11a_Zakonny_zastupca_-_vyhlasenie_o_bezinfekcnosti.docx

      Priloha_c._8a_Ziak_a_zakonny_zastupca_-_vyhlasenie_o_bezinfekcnosti.docx

      Priloha_c._11b_-_Informacie_GDPR.docx​​​​​​​

      jedalny_listok_1.-5.3.PDF


     • Testovanie školskej zrelosti - rodičom predškolákov

     • Vážení rodičia predškolákov, 

      vzhľadom na to, že Vaše dieťa by malo v septembri začať plniť  povinnú školskú dochádzku, dovoľujem si informovať Vás o možnosti prihlásiť Vaše dieťa na testy školskej zrelosti v 

      CPPPaP, Švabinského 7, Bratislava. 

      telefón: 02/ 482 081 11 

      e-mail:   cpppapba5@gmail.cominfo@cpppap-ba5.sk

      Tento rok sa depistáže školskej zrelosti  (krátke orientačné testovanie) v materských školách neuskutočnia z dôvodu karanténnych opatrení. Realizované budú len tzv. veľké testy školskej zrelosti. Testy školskej zrelosti nie sú povinné. Vyjadrenie CPPPaP k zaškoleniu dieťaťa na základe testovania  nepotrebujete ani k zápisu do ZŠ, ani k prijatiu do ZŠ. Avšak vyjadrenie odborníka, resp. odporučenie na pokračovanie povinného  predprimárneho vzdelávania (predtým odklad povinnej školskej dochádzky), potrebujete v prípade, ak dieťa nie je zrelé pre nástup do 1.ročníka ZŠ a Vy budete žiadať  o predĺženie predprimárneho vzdelávania. 

      Keďže z dôvodu karanténnych opatrení sa testy budú realizovať individuálne, resp. v malých skupinách, je potrebné prihlásiť sa mailom alebo telefonicky čím skôr, pokiaľ si nie ste istí, či je Vaše dieťa pre nástup do ZŠ zrelé.  

      Posielam aj link na rodičovské okienko CPPPaP. 

      https://cpppap-ba5.sk/pre-rodicov/

      S pozdravom

      Mgr. Zuzana Michaleková 

      riaditeľka MŠ

     • Upresnenie k odovzdávaniu a preberaniu detí

      •  Vstup do MŠ  pre deti z MŠ Tupolevova je mimoriadne vchodom od červenej brány cez evanjelický školský dvor z dôvodu, aby sa zabránilo premiešavaniu skupín detí a rodičov z oboch materských škôl.
      • Pri vyzdvihovaní dieťaťa z MŠ, prosíme Vás, vopred zavolajte na tel. číslo 0947 487 458 (Sovičky) a 0947 487 457 (Motýliky) a počkajte na dieťa pri pedagogickom zamestnancovi poverenom na odovzdávanie  detí.  Dodržujte odstup 2m
     • Informácie k nástupu do MŠ od 22.2.2021

     •  

      Vážení rodičia, 

      od pondelka 22.2. by mali Vaše deti nastúpiť do MŠ. Podmienky vstupu do budovy, povinnosti  rodičov a pokyny k nástupu nájdete nižšie.

      Z dôvodu dodržiavania sprísnených opatrení bude MIMORIADNE DO ODVOLANIA otvorený vchod do budovy MŠ od červenej brány cez evanjelický školský dvor pre deti z našej materskej školy. Deti z evanjelickej  MŠ budú vstupovať hlavným vchodom. Týmto opatrením sa zabráni premiešavaniu detí a rodičov z oboch materských škôl pri odovzdávaní detí pedagógom. 

      Deti budú ráno preberané a popoludní odovzdávané povereným pedagógom pri vchode do budovy. Rodič sa preukáže negatívnym výsledkom PCR alebo antigénového testu. Odovzdá čestné prehlásenie o bezinfekčnosti a podpíše súhlas s dodatkom 5 ku Školskému poriadku. Deťom bude pri preberaní meraná teplota. 

      V prípade akýchkoľvek prejavov ochorenia (teplota, nádcha, kašeľ, hnisavý výtok z očí, hnačka, nevoľnosť, bolesti hlavy),  ktoré sa prejavia v priebehu dňa, budú rodičia bezodkladne telefonicky kontaktovaní. 

      S pozdravom a do skorého videnia. 

      Mgr.Zuzana Michaleková

       

      prevadzka-MS-od-22_02_2021.pdf

      Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti: vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_8.2.2021.docx

      Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (zákonný zástupca a žiak): vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_rodic_a_ziak.docx

      Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase k spracúvaniu dokladov: informacie_GDPR.docx

      PODMIENKY_VSTUPU_DO_BUDOVY_MS_(22.2.).docx

      POKYNY_K_NaSTUPU_22.2.docx

      Povinnosti_zakonnych_zastupcov_deti_(22.2.).docx

      Dodatok_c.5_2021_ku_skolskemu_poriadku.docx​​​​​​​

     • Usmernenie k prevádzke materských škôl v Bratislave - Petržalke

     • Vážení zákonní zástupcovia,

       

      dovoľujeme si vás touto cestou informovať o prevádzke materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Petržalka.

       

      V prípade uspokojivých výsledkov z testovania, ktoré bude prebiehať v dňoch od 06. 02. 2021 do 07. 02. 2021, bude prevádzka materských škôl obnovená najskôr od 09. 02. 2021.

       

      V prípade neuspokojivých výsledkov z uvedeného testovania a na základe rozhodnutia hlavného hygienika SR budú mať materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Petržalka naďalej prerušenú prevádzku.

       

      O aktuálnej situácii Vás budeme operatívne informovať na webovej stránke materskej školy.

       

      Dňa 08. 02. 2021 bude v prevádzke MŠ Bzovícka 6, Bratislava pre deti zákonných zástupcov kritickej infraštruktúry a deti zákonných zástupcov, ktorí nemôžu vykonávať prácu z domácnosti.

     • Predbežný záujem o nástup

     • Vážení rodičia, 

      na základe aktuálnych informácii, že sa plánuje znovuotvorenie škôl 8.2.2021, (hoci podľa vývinu epidemiologickej situácie sa to môže zmeniť), Vás touto cestou žiadam o vyjadrenie, či v prípade otvorenia materskej školy nastúpi Vaše dieťa v týždni  od 8.2.2021. Prosím, potvrďte mi mailom predpokladaný termín nástupu Vášho dieťaťa do MŠ. Vyjadrenie potrebujem od zákonného zástupcu za každé dieťa do piatku 8.00 hod. Počet detí, ktoré by nastúpili 8.2.2021 potrebujem nahlásiť  na Oddelenie školstva.

      Za porozumenie ďakujem.

      S pozdravom

      Mgr. Zuzana Michaleková

      riaditeľka MŠ